Informacje ogólne

Adres:
Urząd Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek A, I piętro, pokój nr 11,
tel. 58 686-59-80,
fax. 58 686-59-83,
 
Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów:

- we wtorki w godz. 7.30-10.00
- w poniedziałki w godz. 15.30-16.00.

Interesanci zainteresowani spotkaniem z Wójtem proszeni są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie terminu i tematu rozmowy w sekretariacie. 
Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów również w innych poza wyznaczonymi terminach, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku