NazwaNumer ▼Data ▼
Budżet Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 60/20182018-12-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 59/20182018-12-21 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 58/20182018-12-17 00:00:00
Zmiana Zarządzenia nr 33/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji MieszkaniowejZarządzenie nr 57/20182018-12-13 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w roku 2019Zarządzenie nr 56/20182018-11-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 55/20182018-11-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 54/20182018-11-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 53/20182018-11-20 00:00:00
Przyjęcie projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2019 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie nr 52/20182018-11-13 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 51/20182018-11-09 00:00:00
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w roku 2019Zarządzenie nr 50/20182018-11-09 00:00:00
Powołanie Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie nr 49/20182018-11-05 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 48/20182018-11-05 00:00:00
Zmiana Zarządzenia nr 30/2016 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. Seniorów Gminy KościerzynaZarządzenie nr 47/20182018-10-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 46/20182018-10-24 00:00:00
Szczegółowość sporządzania planów finansowychZarządzenie nr 45/20182018-10-19 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 44/20182018-10-19 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 43/20182018-10-17 00:00:00
Powołanie Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2018 rokuZarządzenie nr 42/20182018-10-09 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 41/20182018-10-09 00:00:00
Ustanowienie na obszarze Gminy Kościerzyna operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Zarządzenie nr 40/20182018-10-01 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 39/20182018-09-25 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 38/20182018-09-05 00:00:00
Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”Zarządzenie nr 37/20182018-09-03 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 36/20182018-08-31 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 35/20182018-08-24 00:00:00
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 rokuZarządzenie nr 34/20182018-08-20 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 33/20182018-08-20 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 32/20182018-07-26 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w KornemZarządzenie nr 31/20182018-07-23 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 30/20182018-07-13 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 29/20182018-07-09 00:00:00
Powołanie komisji do wyłonienia funkcji agenta emisji obligacji Gminy KościerzynaZarządzenie nr 28/20182018-06-27 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KornemZarządzenie nr 27/20182018-06-27 00:00:00
zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 26/20182018-06-27 00:00:00
Upoważnienie Zastępcy Wójta Gminy KościerzynaZarządzenie nr 25/20182018-06-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 24/20182018-06-21 00:00:00
Zatwierdzenie planu kontroli realizowanych w II półroczu 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Kościerzyna Zarządzenie nr 23/20182018-06-20 00:00:00
Określenie formy przekazywania sprawozdań budżetowychZarządzenie nr 22/20182018-06-12 00:00:00
Zmiana zarządzenia nr 31/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 20.06.2014 roku w sprawie powołania Koordynatora programu dla Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne karta Dużej Rodziny oraz ustalenia innych działań związanych z realizacją tego ProgramuZarządzenie nr 21/20182018-05-25 00:00:00
Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 20/20182018-05-25 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 19/20182018-05-17 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 18/20182018-04-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 17/20182018-04-24 00:00:00
Powołanie zespołu ds. wdrożenia oraz ustalenia zakresu prac związanych z wdrożeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WEZarządzenie nr 16/20182018-04-04 00:00:00
Powołanie Administratora Bezpieczeństwa InformacjiZarządzenie nr 15/20182018-04-04 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 14/20182018-03-30 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2018 r.Zarządzenie nr 13/20182018-03-26 00:00:00
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2017 rokZarządzenie nr 12/20182018-03-26 00:00:00
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa oraz Sołeckiej Komisji WyborczejZarządzenie nr 11/20182018-03-22 00:00:00
1 2
 

data

do druku