NazwaNumer ▼Data ▼
Powołanie Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2019 rokuZarządzenie nr 58/20192019-10-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 57/20192019-10-11 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 56/20192019-10-10 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 55/20192019-10-04 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 54/20192019-09-20 00:00:00
Ustanowienie na obszarze Gminy Kościerzyna koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.Zarządzenie nr 53/20192019-09-20 00:00:00
Ustanowienie na obszarze Gminy Kościerzyna koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Zarządzenie nr 52/20192019-09-16 00:00:00
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie nr 51/20192019-09-05 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie nr 50/20192019-08-30 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim PodlesiuZarządzenie nr 49/20192019-08-30 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w NiedamowieZarządzenie nr 48/20192019-08-30 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w SkorzewieZarządzenie nr 47/20192019-08-30 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie nr 46/20192019-08-30 00:00:00
Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim PodlesiuZarządzenie nr 45/20192019-08-29 00:00:00
Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie nr 44/20192019-08-29 00:00:00
Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie nr 43/20192019-08-29 00:00:00
Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w SkorzewieZarządzenie nr 42/20192019-08-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 41/20192019-08-29 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 40/20192019-08-27 00:00:00
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rokuZarządzenie nr 39/20192019-08-27 00:00:00
Wprowadzenie zmian w zarządzeniu Nr 20/2018 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 38/20192019-08-09 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 37/20192019-08-06 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 36/20192019-07-18 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 35/20192019-07-15 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 34/20192019-07-05 00:00:00
Zmiana zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie nr 33/20192019-07-04 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wielkim PodlesiuZarządzenie nr 32/20192019-06-28 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie nr 31/20192019-06-28 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie nr 30/20192019-06-28 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w SkorzewieZarządzenie nr 29/20192019-06-28 00:00:00
Powołanie na terenie Gminy Kościerzyna komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 28/20192019-06-28 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 27/20192019-06-28 00:00:00
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2018 rokZarządzenie nr 26/20192019-06-03 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 25/20192019-06-03 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 24/20192019-05-30 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 23/20192019-05-17 00:00:00
Ustanowienie na obszarze Gminy Kościerzyna koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.Zarządzenie nr 22/20192019-05-07 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 21/20192019-05-07 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 20/20192019-04-26 00:00:00
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie nr 19/20192019-04-18 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 18/20192019-04-15 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 17/20192019-04-05 00:00:00
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rokuZarządzenie nr 16/20192019-03-22 00:00:00
Wprowadzenie planu ciągłości działania na wypadek uszkodzenia systemu informatycznego i procedury odtworzenia danych w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 15/20192019-03-20 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 14/20192019-03-11 00:00:00
Zmiana Zarządzenia nr 8/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku dotyczącego powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Kościerzyna oraz sołeckich komisji wyborczychZarządzenie nr 13/20192019-03-07 00:00:00
Wprowadzenie zmian w zarządzeniu Nr 20/2018 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 12/20192019-02-27 00:00:00
Odwołanie ze stanowiska Komendanta Straży GminnejZarządzenie nr 9/20192019-02-26 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2019 r.Zarządzenie nr 11/20192019-02-26 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019Zarządzenie nr 10/20192019-02-26 00:00:00
1 2
 

data

do druku