NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie KIA o nr rejestracyjnym GKS 88L5 stanowiącego własność Urzędu Gminy KościerzynaZarządzenie 45/20132013-12-30 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 44/20132013-12-30 00:00:00
w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy KościerzynaZarządzenie 43/20132013-12-30 00:00:00
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z terenu gminy KościerzynaZarządzenie 42/20132013-12-30 00:00:00
w sprawie budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie 41/20132013-12-13 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 40/20132013-12-13 00:00:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznejZarządzenie 39/20132013-11-28 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 38/20132013-11-26 00:00:00
w sprawie projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2014 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie 37/20132013-11-14 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 36/20132013-11-06 00:00:00
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie 35/20132013-11-04 00:00:00
w sprawie przyznania wyróżnienia „Statuetki Niedźwiedzia”Zarządzenie 34/20132013-11-04 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 33/20132013-10-22 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 32/20132013-09-27 00:00:00
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac złożonych w ramach konkursu na koncepcję zagospodarowania Aktywnego Parku w miejscowości Wielki Klincz, gmina KościerzynaZarządzenie 31/20132013-09-24 00:00:00
w sprawie ustalenia odpłatności za składowanie odpadów na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w GostomiuZarządzenie 30/20132013-09-23 00:00:00
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2013 rokuZarządzenie 29/20132013-09-17 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 28/20132013-09-06 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 27/20132013-08-22 00:00:00
w sprawie Powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie 26/20132013-08-08 00:00:00
w sprawie Powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w KornemZarządzenie 25/20132013-08-08 00:00:00
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KościerzynaZarządzenie 24/20132013-07-25 00:00:00
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie 23/20132013-07-01 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 22/20132013-06-28 00:00:00
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Grzyb – dyrektorowi Zespołu Szkół w WąglikowicachZarządzenie 21/20132013-06-17 00:00:00
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim KlinczuZarządzenie 20/20132013-06-10 00:00:00
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KornemZarządzenie 19/20132013-06-10 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 18/20132013-05-17 00:00:00
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2013 r.Zarządzenie 17/20132013-04-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 16/20132013-04-29 00:00:00
w sprawie przyznania wyróżnienia „Statuetki Niedźwiedzia”Zarządzenie 15/20132013-04-26 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 14/20132013-04-12 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 13/20132013-03-25 00:00:00
w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna” dla części obrębu geod. GOSTOMIE (obejmującej dz. geod. dz. geod. nr 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387, oraz część dz. geod. nr 108, 179, 319/2)Zarządzenie 12/20132013-03-14 00:00:00
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnegoZarządzenie 11/20132013-02-26 00:00:00
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącego powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Kościerzyna oraz sołeckich komisji wyborczychZarządzenie 10/20132013-02-26 00:00:00
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącego powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Kościerzyna oraz sołeckich komisji wyborczychZarządzenie 09/20132013-02-25 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie 08/20132013-02-05 00:00:00
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Kościerzyna oraz sołeckich komisji wyborczychZarzadzenie 07/20132013-02-05 00:00:00
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KościerzynaZarządzenie 06/20132013-01-31 00:00:00
w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2011 w prawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościerzyna oraz sposobu rozliczania zużycia paliw i zasad ich eksploatacjiZarządzenie 05/20132013-01-30 00:00:00
w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania własnoręczności podpisuZarządzenie 04/20132013-01-17 00:00:00
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie 03/20132013-01-17 00:00:00
w sprawie ustalenia odpłatności za składowanie odpadów na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w GostomiuZarządzenie 02/20132013-01-10 00:00:00
w sprawie powołania Komisji ds. kontroli sprawozdań organizacji pozarządowych z dotacji udzielonych ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2012 rokuZarządzenie 01/20132013-01-03 00:00:00
1
 

data

do druku