Rok 2018

Zarządzenia Wewnetrzne Wójta Gminy Kościerzyna

Załączniki

Zarządzenie Wewnętrzne nr 26 w sprawie zmiany wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 25 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie – Etap I” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 24 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 21 w sprawie upoważnienia Ireneusza Pałubickiego do wydawania w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 20 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej celem przeprowadzenia likwidacji zanieczyszczonego paliwa w OSP Wielki Klincz Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 18 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 16 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie oraz bieżni lekkoatletycznej w Łubianie“ współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016“ Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 15 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 244, nr rej. GKS 98VW stanowiącego własność Urzędu Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - „Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 9 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Oświetlenie dróg i ulic na terenie Gminy Kościerzyna” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 8 w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminie Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 7 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 6 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 5 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 4 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa Sali wiejskiej Małym Klinczu Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 3 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem –„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie oraz bieżni lekkoatletycznej w Łubianie. Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 2 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 15/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30.000 EURO Pobierz  

do druku