Rok 2018

Zarządzenia Wewnetrzne Wójta Gminy Kościerzyna

Załączniki

Zarządzenie Wewnętrzne nr 63 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 62 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”” – CZĘŚĆ II Przystań kajakowa na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 61 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 60 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 59 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”” – CZĘŚĆ III Przystań kajakowa na rzece Wda w miejscowości Loryniec Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 58 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”” – CZĘŚĆ I Przystań kajakowa nad jeziorem Garczyn Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 57 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 56 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:”Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo-rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie” – Etap II kontynuacja budowy drogi na odcinku od km 1+181,51 do km 1+451,26 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 55 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu” działka nr 93/2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 54 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie – Etap I” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 53 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 52 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie – cześć I – Budynek Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu“ w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 51 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 50 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta Straży Gminnej Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 49 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - „Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 48 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem -„ Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 47 w sprawie zmiany wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 46 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego strażnika Straży Gminnej Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 45 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego księgowego Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 44 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie – część I termomodernizacja Sali wiejskiej w Kornem” w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 43 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 42 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 41 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 40 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Kościerzyna. Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 39 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Remont boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kornem i Niedamowie oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu monitoringu Zespołu Kształcenia w Łubianie“ współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016“ Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 38 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 37 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 36 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 8 sierpnia 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 35 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 1 sierpnia 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 24/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23.05.2012r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 33 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Czarlina, Juszki, Korne, Lizaki, Loryniec, Rotembark, Sarnowy, Sycowa Huta, Szenajda, Wieprznica” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 32 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 31 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa budynku szkoły w miejscowości Kaliska Kościerskie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 30 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 29 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kornem i Niedamowie oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu monitoringu Zespołu Kształcenia w Łubianie Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 28 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem i Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 27 w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 26 w sprawie zmiany wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna w roku 2018 Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 25 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie – Etap I” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 24 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 21 w sprawie upoważnienia Ireneusza Pałubickiego do wydawania w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 20 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej celem przeprowadzenia likwidacji zanieczyszczonego paliwa w OSP Wielki Klincz Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 18 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 16 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie oraz bieżni lekkoatletycznej w Łubianie“ współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016“ Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 15 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 244, nr rej. GKS 98VW stanowiącego własność Urzędu Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - „Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej z ciągiem pieszo - rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w Łubianie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 9 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Oświetlenie dróg i ulic na terenie Gminy Kościerzyna” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 8 w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminie Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 7 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 6 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 5 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 4 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa Sali wiejskiej Małym Klinczu Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 3 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem –„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie oraz bieżni lekkoatletycznej w Łubianie. Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 2 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 15/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30.000 EURO Pobierz  

do druku