Do Parlamentu Europejskiego


Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26.05.2019 r.
 

Wyniki głosowania w Gminie Kościerzyna

Informujemy, że Urząd Gminy Kościerzyna zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Osoby zainteresowane dowozem prosimy o telefon do pana Andrzeja Toczka - nr tel. 601-662-712, w niedzielę wyborczą 26 maja w godzinach 12.00-18.00.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1.
Obwieszczenie o skreśleniu z listy kandydatów
 

Wszystkie Obwodowe Komisjie Wyborcze zlokalizowane na terenie Gminy Kościerzyna (od nr 1 do 12) powołane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 (niedziela wyborcza) rozpoczną pracę o godz. 6:00. Głosowanie odbywa się w godzinach od 7:00 do 21:00.
 

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf

Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych:
Prezentacja-PE-OKW-cz-I-prawa.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-II-1-przygotowanie-i-głosowanie.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-II-2-ustalenie-wyniku.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-III-przykłady-znaku-X.pdf
Uchwała-Nr-70_2019-wytyczne-dla-ObKW-wybory-do-PE.pdf
Uchwała-Nr-41_2019-wytyczne-dla-OKW-dotyczacych_sprawdzenia_w_systemie_informatycznym_zgodnosci_arytmetycznej.pdf


Postanowienie-Nr-58-169-2019-z-dn-23-mja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-9-w-gm-Koscierzyna.pdf
Postanowienie-Nr-58-72-2019-z-dn-16-maja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-4-w-gm-Koscierzyna.pdf
Postanowienie-Nr-58-35-2019-z-dn-14-maja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-5-w-gm-Koscierzyna.pdf
Postanowienie Nr 57/16/2019 z dn. 09 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dn. 06 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Kościerzyna

Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kościerzyna

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz losowania składów komisji

Serwis informacyjny wybory.gov.pl/pe2019/pl

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku ws. podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie Prezydenta RP ws. zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy.pdf
 Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25.05.2014 r.
 

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 maja 2014 r. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat, a także obywatelom Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co jest potwierdzone wpisem do rejestru wyborców. Nie mają prawa wybierania osoby:  pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie obwodów głosowania

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345)

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.doc

do druku