Sejm i Senat


Wybory do Sejmu i Senatu RP
zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczyWybory do Sejmu i Senatu RP

zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
 

Wyniki wyborów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 26

Wyniki wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 63

Skład komisji obwodowych wraz z pełnionymi funkcjami.pdf

Zarzadzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

Udostępnienie spisu wyborców

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 63

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 18 wrzześnia 2015 r.  w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Kalendarz wyborczy

Wzory dokumentów

Zasady zgłaszania do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Głosowanie korespondencyjne

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie-o-okregach-wyborczych_WYCIAG-1.pdf

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
 


Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

 

2011-10-03 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych  

 

2011-09-19 Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna nr 53 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

2011-09-13 Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców Gminy Kościerzyna

 

2011-09-08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 8 września 2011 r. 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

2011-09-08 Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  

2011-08-23 Pismo Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r

     Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: 
 - terytorialnego zasięgu, składu, siedziby oraz dyżurów Komisji, 
 
- przyjmowania przez Okręgową Komisję Wyborczą w Gdyni zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów , 
 

2011-08-17 Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna nr 46 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

2011-08-09 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 - Informacja o głosowaniu korespondrncyjnym osób niepełnosprawnych.

 - Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.

 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. 
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

2011-08-08 Obwieszczenie  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku