Samorządowe

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Wyniki wyborów Wójta Gminy Kościerzyna
Wyniki wyborów do Rady Gminy Kościerzyna

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 19 października 2018 r. o skreśleniu kandydata na radnego


PREZENTACJA 1 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
PREZENTACJA 2 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
PREZENTACJA 3 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Pierwsze posiedzenie wraz ze szkoleniem członków Obwodowych Komisji Wyborczych dla Gminy Kościerzyna odbędzie się:
- 15.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 15:00 – dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie;
- 16.10.2018 r. (wtorek), godz. 15:00 – dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Spotkania odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 3 października 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kościerzyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 3 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OKRĘG 2 - Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kościerskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 4

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 1 października 2018 r. ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie

Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń list kandydatow na radnych do Rady Gminy Kościerzyna i kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna

Komunikat ws. składu Gminnej Komisji Wyborczej


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 wrzesnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie


Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego
Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościerzynie w wyborach do Rady Powiatu Kościerskiego
Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Terminy ważne dla wyborców niepełnosprawnych
Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Kalendarz wyborczy

Serwis wybory2018.pkw.gov.pl

Wybory samorządowe w 2018 r. - informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Słupsku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Uchwała w sprawie: podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1833)Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Protokół z wyborów Wójta Gminy Kościerzyna.pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kościerzyna.pdf


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2014 r. ws. zmiany w składzie komisji.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kościerzyna

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r.  o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 21 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kościerzyna

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna zarejestrowanych w wyborach zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna i kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna

Komunikat ws. składu Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kościerzyna
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kościerskiego w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Kościerskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Ustawowe terminy czynności wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów

Podział Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze


Tworzenie komitetów wyborczych
Zgłaszanie kandydatów


Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa.pdf
Informacja o terminach dla niepełnosprawnych.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.docWybory Samorządowe zarządzone na dzień 21.11.2010 r.


2010-11-22 Wyniki wyborów

2010-11-10 Informacja Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 10 listopada 2010 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

2010-10-12 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r

2010-10-11 KOMUNIKAT w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Kościerzyna.

2010-10-11 KOMUNIKAT w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Kościerzyna.

2010-10-11 KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kościerzynie i kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna.

2010-09-23 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kościerzyna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku