Sołeckie

Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grzybowo w dniu 15 grudnia 2019 r.

zarządzenie-wyborów.pdf
Kalendarz-wyborczy-wyborow-Sołtysa-i-Rady-Sołeckiej-Sołectwa-Grzybowo.pdf
wzór-zgłoszenia-kandydata-na-sołtysa-lub-członka-rady-sołeckiej.doc

zarządzenie ws. powołania komisji
komunikat ws. przyjmowania zgloszeń kandydatów na Sołtysa i kandydatów na członków Rady Sołeckiej

informacja dotycząca wpisania do rejestru wyborcow.pdf
obwieszczenie-wynik wyborów.pdf
 


Wybory sołeckie w dniu 17 marca 2019 r.

zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. wyborów z kalendarzem wyborczym.pdf
informacja o zgłoszeniach do komisji sołeckiej.pdf
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej PDF
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej WORD

formularz zgłoszenia kandydata na sołtysa i do rady sołeckiej PDF
formularz zgłoszenia kandydata na sołtysa i do rady sołeckiej WORD

klauzula informacyjna-wybory sołtysow.pdf
informacja o losowaniu do komisji sołeckich.pdf
zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. powołania komisji wyborczych gminnej i sołeckich.pdf
komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.pdf
Informacja na temat wpisywania do rejestru wyborców
Obwieszczenie ws. obsadzenia mandatów sołtysów i członków Rad Sołeckich - bez głosowania
Obwieszczenie ws. zarejestrowanych kandydatów na sołtysów i do Rad Sołeckich
zmiana zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna ws. powołania komisji wyborczych gminnej i sołeckich.pdf
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej-wyniki wyborów.pdfWybory Sołtysa Sołectwa Czarlina w dniu 15 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Czarlina, określenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów oraz określenia kalendarza wyborczego
Kalendarz wyborczy

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa oraz Sołeckiej Komisji Wyborczej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa Sołectwa Czarlina
Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu Sołtysa
Informacja na temat wpisywania do rejestru wyborców
 Wybory Sołtysa Sołectwa Stawiska w dniu 25 lutego 2018 r.

Zarządzenie wyborów
Kalendarz wyborczy
Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa
Zarządzenie o powołaniu Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
Obwieszczenie - kandydaci na Sołtysa

Informacja na temat wpisywania do rejestru wyborców
Wynik wyborów - protokół Gminnej Komisji Wyborczej


 

Wybory Sołtysa Sołectwa Mały Klincz w dniu 13 marca 2016 r.

Zarządzenie wyborów
Kalendarz wyborczy
Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa
Zarzadzenie o powołaniu Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej.pdf
Zmiana składu komisji
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa.pdf
Informacja na temat wpisywania do rejestru wyborców
Obwieszczenie - kandydaci na Sołtysa
Wynik wyborów - protokół Gminnej Komisji Wyborczej2013-03-03 Wybory Sołeckie na terenie Gminy Kościerzyna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 10/13 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 912013 z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącego zmiany Zarządzenia nr 712013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Kościezyna oraz sołeckich komisji wyborczych

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 09/13 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącego powołania Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa i członków Rad sołeckich w Gminie Kościerzyna oraz sołeckich komisji wyborczych

- załącznik nr 1

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich Gminy Kościerzyna z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w niektórych sołectwach Gminy Kościerzyna

 

OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości listy kandydatów na Softysów oraz kandydatów na członków Rad Sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 3 marca 2013 r.

 

Informacja na temat wpisywania do rejestru wyborców w wyborach sołeckich zarządzonych na dzień 3 marca 2013 r.

 

Opinia prawna w zakresie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach sołeckich na terenie Gminy Kościerzyna

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich.

 - załącznik nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 07/13

 - załacznik nr 1

 - załacznik nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 03/13

 

 


 

2011-06-26 Wybory Sołeckie na Sołtysa Sołectwa Kłobuczyno 

 

2011-06-26 Wyniki wyborów

 

2011-06-16 Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Kłobuczyno w wyborach zarządzonych na dzień 26 czerwca 2011 roku.

   

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa Sołectwa Kłobuczyno.

 - załącznik nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 25/11

 
Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna 24/11

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku