Menu przedmiotowe

Strona Glowna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

Adres:
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686-63-42
fax. 58 686-69-60
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna jest jednostką organizacyjną Gminy Kościerzyna, wykonującą świadczenia usług dla ludności, firm, organizacji, stowarzyszeń i innych w zakresie usług komunalnych.
Dyrektorem Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna jest Zbigniew Malek
Godziny przyjęć interesantów:
· poniedziałek        - 7.15 – 15.00
· wtorek                - 7.15 – 15.00
· środa                  - 7.15 – 17.00
· czwartek             - 7.15 – 15.00
· piątek                 - 7.15 – 14.15
Kasa czynna w godzinach:
7.30 do 14.00 poniedziałek, wtorek, czwartek
7.30 do 16.00 środa
7.30 do 13.30 piątek
Terminy załatwiania spraw:
Sprawy pilne – do 7 dni
Sprawy bieżące – do 14 dni
Tryb odwoławczy:
W odniesieniu do pracowników ZKGK – Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
W odniesieniu do Dyrektora ZKGK – Wójt Gminy Kościerzyna
Dodatkowe informacje:
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna działa na podstawie Uchwały Nr VIII/67/99 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.” Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna” oraz Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.

do druku