Menu przedmiotowe

Skrótowa treść zamówieniaTypData ogłoszeniaData Otwarcia OfertStatus
Zakup paliw płynnych na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2020 r.dostawy2019-12-03 00:00:002019-12-11 00:00:00Aktualne
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Kościerzyna.usługi2019-10-14 00:00:002019-10-22 00:00:00Zakończone
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie studni głębinowej nr 3 w miejscowości Grzybowo, gm. Kościerzyna – Etap I.dostawy2019-10-21 00:00:002019-11-05 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2020 r.dostawy2019-10-31 00:00:002019-11-12 00:00:00Aktualne
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wielki Podleś i Szarlota na terenie gminy Kościerzynabudowlane2019-08-29 00:00:002019-09-13 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej w miejscowości Mały Klincz, na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2019-09-16 00:00:002019-10-01 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2019-09-19 00:00:002019-10-04 00:00:00Zakończone
Oświetlenie dróg i ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Kościerzynabudowlane2019-08-12 00:00:002019-08-27 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2019-07-09 00:00:002019-07-25 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Kościerzynabudowlane2019-06-13 00:00:002019-06-28 00:00:00Zakończone
Dostawa , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z zewnętrznym układem samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kościerzyna.dostawy2019-06-19 00:00:002019-06-27 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2019-04-25 00:00:002019-05-10 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Mały Klincz, Dębogóry, Nowy Klincz i Nowy Podleś na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2019-04-26 00:00:002019-05-13 00:00:00Zakończone
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2019-01-16 00:00:002019-01-25 00:00:00Zakończone
Zakup paliw płynnych na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2019 r.dostawy2018-12-13 00:00:002018-12-21 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzynadostawy2018-11-27 00:00:002018-12-05 00:00:00Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Nowy Klincz i Puc gmina Kościerzyna.budowlane2018-10-19 00:00:002018-11-05 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Kościerzyna.usługi2018-11-02 00:00:002018-11-13 00:00:00Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2018-09-24 00:00:002018-10-09 00:00:00Zakończone
Dostawa , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z zewnętrznym układem samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Kościerzyna.dostawy2018-10-10 00:00:002018-10-18 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2018-07-26 00:00:002018-08-10 00:00:00Zakończone
Przebudowa drogi gminnej Rotenbark - Juszki na terenie gminy Kościerzynabudowlane2018-07-19 00:00:002018-08-03 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Korne, Kościerzyna Wybudowanie, Wielki Klincz, Skorzewo, Wdzydze, Puc-Mały Klincz, Nowy Klincz, Rotenbark-Juszki budowlane2018-06-11 00:00:002018-06-26 00:00:00Zakończone
Przebudowa dróg gminnych i ulic w miejscowościach Korne, Niedamowo, Sarnowy, Szenajda, Wąglikowice, Wielki Klincz, Skorzewo,gm. Kościerzyna.budowlane2018-04-25 00:00:002018-05-10 00:00:00Zakończone
Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników w miejscowościach Dobrogoszcz,Kaliska, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Łubiana, Nowa Wieś, Skorzewo, Wielki Klincz, Wieprznica. budowlane2018-03-29 00:00:002018-04-16 00:00:00Zakończone
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2018-01-09 00:00:002018-01-17 00:00:00Zakończone
Zakup paliw płynnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2018 r.dostawy2017-12-11 00:00:002017-12-19 00:00:00Zakończone
Opracowania koncepcji techniczno-technologicznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w Wielkim Klinczuusługi2017-10-02 00:00:002017-10-16 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2017-11-10 00:00:002017-11-20 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kościerzyna.usługi2017-10-17 00:00:002017-10-25 00:00:00Zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Wodnej w miejscowości Skorzewo oraz drogi gminnej 187155G wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2201G w miejscowości Wielki Klincz, gm. Kościerzyna.budowlane2017-09-01 00:00:002017-09-18 00:00:00Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnych z przyłączami w miejscowościach: Kościerska Huta - Nowy Klincz, Skorzewo, gm. Kościerzynabudowlane2017-07-26 00:00:002017-08-10 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2017-07-31 00:00:002017-08-16 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i przyłączy w miejscowościach: Wąglikowice, Łubiana, Kościerska Huta – Nowy Klincz, Kłobuczyno, Nowy Klincz, Kościerzyna Wybudowanie – Skorzewo, gm. Kościerzyna.budowlane2017-06-29 00:00:002017-07-14 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości: Kościerska Huta, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowy Klincz, Skorzewo, Szarlotabudowlane2017-07-06 00:00:002017-07-21 00:00:00Zakończone
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łubiana, Wielki Klincz, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz, gm. Kościerzyna. budowlane2017-05-25 00:00:002017-06-09 00:00:00Zakończone
„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Łubiana, Mały Podleś, Nowa Wieś, Skorzewo, Kościerzyna-Wybudowanie, Wąglikowice, Rotembark, gm. Kościerzyna.”budowlane2017-04-27 00:00:002017-05-12 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w Skorzewie w kierunku miejscowości Częstkowo oraz Juszki-Szenajda, gm. Kościerzyna.budowlane2017-03-27 00:00:002017-04-11 00:00:00Zakończone
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2017-01-19 00:00:002017-01-27 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2016-11-22 00:00:002016-12-01 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.budowlane2016-07-27 00:00:002016-08-11 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kościerzyna.usługi2016-10-28 00:00:002016-11-07 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 187016G w miejscowości Rotembark, gm. Kościerzyna.budowlane2016-10-10 00:00:002016-10-25 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Wieprznica, Korne i Łubiana, gm. Kościerzyna.budowlane2016-10-04 00:00:002016-10-19 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrogoszcz – Puc, Kościerska Huta, Skorzewo; budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowy Klincz, Niedamowo, Dębogóry, Mały Klincz - Zielenin i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wdzydze, Wielki Podleś, Mały Klincz gm. Kościerzynadostawy2016-07-22 00:00:002016-08-08 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Łubiana ul. Rzemieślnicza, Sarnowy, Kościerzyna Wybudowanie ul. Kalinowa, Wąglikowice ul. Kościerska (chodnik), Rotenbark, Skorzewo, Niedamowo, gm. Kościerzyna.budowlane2016-07-07 00:00:002016-07-22 00:00:00Zakończone
Przebudowa i remont dróg gminnych: Łubiana ul. Ogrodowa, Nowa Wieś, Stawiska - 187098G, Szarlota - 187098G, Wielki Klincz ul. Klasztorna - 187149G, Wielki Podleś, Łubiana (chodnik) ul. Ogrodowa - 187046G, gm. Kościerzyna.budowlane2016-06-10 00:00:002016-06-27 00:00:00Zakończone
Przebudowa odcinków dróg gminnych: 187008G w miejscowości Dobrogoszcz, 187020G w miejscowości Kaliska Kościerskie, 187025G w miejscowości Korne, 187030G w miejscowości Kościerska Huta, 187066G ul. Leśnej w miejscowości Łubiana, 187154G ul. Peplińskiego w miejscowości Wielki Klincz, 187152G ul. Rzemieślniczej w miejscowości Wielki Klincz, gm. Kościerzynabudowlane2016-05-16 00:00:002016-05-31 00:00:00Zakończone
Zakup równiarki drogowej samojezdnejdostawy2016-03-11 00:00:002016-03-21 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Klincz ul. Słoneczna, gm. Kościerzynabudowlane2016-04-14 00:00:002016-04-29 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Rekowska w Skorzewie, gm. Kościerzynabudowlane2016-02-29 00:00:002016-03-15 00:00:00Zakończone
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna.dostawy2016-02-09 00:00:002016-02-18 00:00:00Zakończone
Dostawę pojazdów samochodowych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w podziale na części: Cz. I – Dostawa samochodu dostawczego Cz. II – Dostawa samochodu osobowo – towarowego z podwójna kabiną i skrzynią ładunkową dostawy2015-12-18 00:00:002015-12-28 00:00:00Unieważnione
Dostawa pojazdów samochodowych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w podziale na części: Cz. I – Dostawa samochodu dostawczego Cz. II – Dostawa samochodu osobowo – towarowego z podwójna kabiną i skrzynią ładunkowądostawy2015-12-10 00:00:002015-12-18 00:00:00Unieważnione
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz gm. Kościerzynabudowlane2015-11-16 00:00:002015-12-01 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.dostawy2015-10-30 00:00:002015-11-09 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kościerzyna.usługi2015-10-14 00:00:002015-10-22 00:00:00Zakończone
Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz, dz. nr 372/3 obręb Wielki Klincz, gm. Kościerzynabudowlane2015-09-25 00:00:002015-10-13 00:00:00Unieważnione
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąglikowice i Nowy Klincz, oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzewo i Wielki Podleś gm. Kościerzynabudowlane2015-08-28 00:00:002015-09-14 00:00:00Zakończone
Przebudowa drogi gminnej Juszki - Wąglikowice, gm. Kościerzynabudowlane2015-08-20 00:00:002015-09-04 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 187007G w miejscowości Niedamowo i drogi gminnej nr 187122G – ul. Kościelna w Skorzewie, gm. Kościerzynabudowlane2015-07-27 00:00:002015-08-12 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzynabudowlane2015-07-30 00:00:002015-08-17 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska Kościerskie, Wielki Klincz, sieci wodociągowej w miejscowości Kościerska Huta, Puc oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Klincz gm. Kościerzynabudowlane2015-07-22 00:00:002015-08-07 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ulica Ogrodowa w miejscowości Wielki Klincz i ulica Zacisze w miejscowości Łubiana gm. Kościerzynabudowlane2015-07-03 00:00:002015-07-20 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w m. Wielki Klincz, Skoczkowo, Korne, Mały Klincz, Zielenin gm. Kościerzynabudowlane2015-06-22 00:00:002015-07-07 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w m. Stawiska, Małe Stawiska, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz, Nowy Klincz gm. Kościerzynabudowlane2015-06-03 00:00:002015-06-18 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielki Podleś, Kościerska Huta - Nowy Klincz, Mały Klincz i Skorzewo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubiana i Mały Klincz gm. Kościerzynabudowlane2015-05-28 00:00:002015-06-12 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w m. Rotenbark, Łubiana, Szarlota, Dębogóry, gm. Kościerzynabudowlane2015-05-21 00:00:002015-06-08 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej – ul. Ogrodnicza w m. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzynabudowlane2015-05-05 00:00:002015-05-20 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej – ul. Ogrodnicza w m. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzynabudowlane2015-04-14 00:00:002015-04-30 00:00:00Unieważnione
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej – ul. Ogrodnicza w m. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzynabudowlane2015-03-23 00:00:002015-04-08 00:00:00Unieważnione
Dostawa (zakup)kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych.dostawy2015-02-02 00:00:002015-02-11 00:00:00Zakończone
Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej o mocy min. 100 kW i walca samojezdnego statycznego min. 15 ton na terenie Gminy Kościerzyna w 2015 roku usługi2015-02-04 00:00:002015-02-12 00:00:00Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzynadostawy2014-11-20 00:00:002014-12-01 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015usługi2014-10-16 00:00:002014-10-27 00:00:00Zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej, gruntowej nr 187094G w m. Puc, gm. Kościerzynabudowlane2014-08-07 00:00:002014-08-22 00:00:00Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielki Klincz, Skorzewo i Nowy Klincz, gm. Kościerzyna budowlane2014-08-19 00:00:002014-09-03 00:00:00Zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej 187015G, dz. nr ewid. 83 obręb Lizaki, 219, 204 obręb Grzybowo, gm. Kościerzynabudowlane2014-08-12 00:00:002014-08-27 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kaliska gm. Kościerzynabudowlane2014-07-15 00:00:002014-07-31 00:00:00Zakończone
Wykonanie oświetlenia dróg, ulic, placów i boisk na terenie gminy Kościerzynabudowlane2014-07-15 00:00:002014-07-31 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w m. Kłobuczyno, Kościerzyna Wybudowanie, Stawiska, Sycowa Huta i Wąglikowice gm. Kościerzynabudowlane2014-07-09 00:00:002014-07-24 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Wielki Klincz, Nowa Kiszewa, Sarnowy, Kościerzyna Wybudowanie, Gostomie, gm. Kościerzynabudowlane2014-06-04 00:00:002014-06-20 00:00:00Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaliska, gm. Koscierzynabudowlane2014-06-25 00:00:002014-07-11 00:00:00Unieważnione
Przebudowie nawierzchni dróg gminnych w m. Łubiana, Nowy Klincz, Mały Klincz, Skorzewo, gm. Kościerzynabudowlane2014-05-30 00:00:002014-06-17 00:00:00Zakończone
Przebudowie nawierzchni dróg gminnych w m. Dobrogoszcz, Grzybowski Młyn, Kaliska , Korne , Łubiana, Mały Klincz, Nowy Klincz, Rotenbark, Skorzewo, Wielki Klincz, gm. Kościerzynabudowlane2014-05-09 00:00:002014-05-28 00:00:00Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrogoszcz, Kościerska Huta, Nowy Klincz i Nowa Wieś oraz sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kościerzynabudowlane2014-04-28 00:00:002014-05-15 00:00:00Zakończone
Wykonanie równiarką i walcem w roku 2014 robót remontowych na drogach gruntowych Gminy Kościerzynabudowlane2014-03-07 00:00:002014-03-25 00:00:00Zakończone
Zakup paliw płynnych w postaci etyliny bezołowiowej, oleju napędowego i oleju opałowego dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna na rok 2014dostawy2014-01-14 00:00:002014-01-22 00:00:00Zakończone
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kościerzynadostawy2014-02-24 00:00:002014-03-05 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług transportowych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w roku 2014usługi2014-01-02 00:00:002014-01-13 00:00:00Zakończone
Zakup paliw płynnych w postaci etyliny bezołowiowej , oleju napędowego i oleju opałowego dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna na rok 2014dostawy2013-12-20 00:00:002013-12-30 00:00:00Unieważnione
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Kościerzyna Wybudowanie, Nowy Klincz i Skorzewo, gmina Kościerzynabudowlane2013-11-29 00:00:002013-12-16 00:00:00Zakończone
Zaprojektowanie i rekultywacja kwatery I i II na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gostomie, gmina Kościerzyna.usługi2013-09-09 00:00:002013-09-25 00:00:00Zakończone
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014usługi2013-10-11 00:00:002013-10-21 00:00:00Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie i Łubianabudowlane2013-09-25 00:00:002013-10-10 00:00:00Zakończone
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej transportu rolnego, dz.nr 67/1 – obręb Puc, gm. Kościerzynabudowlane2013-10-03 00:00:002013-10-18 00:00:00Zakończone
Przebudowa drogi gminnej gruntowej 187088G w miejscowości Mały Klincz, gmina Kościerzynabudowlane2013-08-16 00:00:002013-09-02 00:00:00Zakończone
Przebudowa drogi gruntowej , ul. Kwiatowa w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzynabudowlane2013-09-05 00:00:002013-09-20 00:00:00Zakończone
2013-08-30 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kościerzynabudowlane2013-08-30 00:00:002013-09-17 00:00:00Zakończone
Przebudowa drogi gruntowej -ulicy Szkolnej w miejscowości Wielki Klincz, gmina Kościerzynabudowlane2013-07-10 00:00:002013-07-29 00:00:00Zakończone
2013-07-12 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Nieograniczony na przebudowę drogi gruntowej 187023G w miejscowości Kłobuczyno, gmina Kościerzynabudowlane2013-07-12 00:00:002013-07-29 00:00:00Zakończone
 
Status Typ
data

do druku