Menu przedmiotowe

Strona Glowna

Zakład Oświaty Gminy Koscierzyna

Adres:
Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, pokój nr 1, 2, 4, 9, 10, 11
tel. 58 686-22-31 lub 686-41-67
fax. 58 686-41-67
Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wójtowi Gminy Kościerzyna, wykonującą na rzecz szkół i gimnazjów zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół i gimnazjów w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty
Dyrektorem Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna jest Barbara Jankowska
Bezpośrednim przełożonym jest Wójt Gminy Kościerzyna
Godziny przyjęć interesantów:
· poniedziałek        - 7.30 – 15.30
· wtorek                - 7.30 – 15.30
· środa                  - 7.30 – 17.00
· czwartek             - 7.30 – 15.30
· piątek                 - 7.30 – 14.00
Terminy załatwiania spraw:
Sprawy pilne -  do 7 dni
Sprawy bieżące - do 14 dni
Tryb odwoławczy:
W odniesieniu do pracowników ZOGK – Dyrektor Zakładu Oświaty,
W odniesieniu do Dyrektora ZOGK – Wójt Gminy Kościerzyna.
Dodatkowe informacje:
Zakład Oświaty działa na podstawie Uchwały Nr IX/189/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna”.
 

do druku