Menu przedmiotowe

Dokumenty i Akty Prawne

Załączniki

Zmiana-stypendia-Studenci Pobierz  
URG-2018-08-31- Stypendium edukacyjne Pobierz  
13f_oswiadczenie_zrzeczenie_prawa_odwołania Pobierz  
Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Pobierz  
Zawiadomienie o podpisaniu umowy dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników Pobierz  
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Pobierz  
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz  
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz  
Oświadczenie o sporządzaniu/nie sporządzaniu sprawozdania finansowego Pobierz  
Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami z tytułu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku