Menu przedmiotowe

Komunikaty

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art.78e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku   o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2016.1943 ze zm.) ogłaszamy :
 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2017, wynikającej z art. 78b ust. 1, która wynosi 422,39
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r., która wynosi 273 osoby.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z art.78c ust.3 zapisów ustawowych.

Na podstawie art.78e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku   o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2016.1943 ze zm.) ogłaszamy :
 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2017, wynikającej z art. 78b ust. 1, która wynosi 457,16
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., która wynosi 280 osób.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z art.78c ust.3 zapisów ustawowych.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  ogłaszamy :
 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2018, wynikającej z art. 12 ust. 1, która wynosi 474,49
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., która wynosi 280 osób.

 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2018, wynikającej z art. 12 ust. 1, która wynosi 530,33
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r., która wynosi 280 osób.

 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2018, wynikającej z art. 12 ust. 1, która wynosi 440,33
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 05 grudnia 2018 r., która wynosi 280 osób.

 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2019, wynikającej z art. 12 ust. 1, która wynosi 434,60
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 05 grudnia 2018 r., która wynosi 321 osób.

 • Wysokość planowanej miesięcznej podstawowej kwoty dotacji na rok budżetowy 2019, wynikającej z art. 12 ust. 1, która wynosi 439,80
 • statystyczną liczbę  uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 31 października 2019 r., która wynosi 316 osób.


do druku