Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

 
2019-07-12 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie.
 
2019-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs kandydatów na stanowiska: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach.  2) Dyrektora Zespołu Szkół w Skorzewie. 3) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie. 4) Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 5) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu

2019-02-22 Dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości

2018-06-14 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kornem
 
2017-08-24 Zaproszeniedo złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
na dostawę na posiłków - catering do przedszkola  w Nowym Klinczu.


2017-07-21 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu Nowy Klincz, ul.Spacerowa 25, 83-400 Kościerzyna
 
 2016-06-09 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach.
 

2014-03-07 Dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości.
 Lista kandydatów spełniających kryteria 
Wynik postępowania 

2011-06-06  Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, Zespołu Szkół w Wąglikowicach - Konkurs nie został rozstrzygnięty ze wzglądów formalnych.

2011-06-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, Zespołu Szkół w Wąglikowicach

2011-10-19 Dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza Konkurs na stanowisko urzędnicze - Referent ds. Kadr i Płac w Zakładzie Oświaty Gminy Kościerzyna.

2011-12-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach.
 
  


 

   


Załączniki

ZOGK_BJ_2019-07-12_OGL_Konkurs_Dyr_Nie Pobierz  
2019-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach. 2) Dyrektora Zespołu Szkół w Skorzewie. 3) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie. 4) Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 5) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu Pobierz  
ZOGK-TP_2019-03-06-OGL_KIEGOWOSC_Wynik Pobierz  
ZOGK_TP_2019-02-22 OGŁOSZENIE O KONKURSIE REFERENT Ds. KSIĘGOWOŚCI Pobierz  
ZOGK_TP_2018-06-14_OGL_Konk_SPKorne Pobierz  
ZOGK_BJ_2017-08-24_ZAP_Catering Pobierz  
WYNIK-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO-NA-PEŁNIENIE-FUNKCJI-pomoc Pobierz  
WYNIK-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO-NA-PEŁNIENIE-FUNKCJI-nauczyciela Pobierz  
ZOGK_TP_2017-07-21_OGL_KONK_NKl_Dyr Pobierz  
ogłoszenie nabór na wychowawcę Pobierz  
Nabor-na-pomoc-nauczyciela Pobierz  
ZOGK_TP_2016-06-09_OGL_Konk_Kaliska Pobierz  
ZOGK_TP_2014-03-07_OGL_KSIEGOWOSC_Wynik Pobierz  
ZOGK_TP_2014-03-07_OGL_KSIEGOWOSC_LISTA Pobierz  
ZOGK_TP_2014-03-07_OGL_KSIEGOWOSC Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku