Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

ZAJĘCIA DODATKOWE
 realizowane w Zespole Kształcenia w Łubianie
w roku szkolnym 2012/2013
 
 

 1. Dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych
- nauczanie indywidualne
- rewalidacja indywidualna
- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
- zajęcia wyrównawcze
 1. Szkolne Kółka Sportowe
 2. Kółko artystyczne
 3. Zajęcia wyrównawcze z:  j. polskiego, j. angielskiego, matematyki 
 4. Kółko polonistyczne
 5. Zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 6. Zajęcia dla dzieci zdolnych
 7. Logopedia przedszkolona
 8. Kółko historyczne
 9. Kółko filozoficzne
 10. Kółko przyrodnicze
 11. Zajęcia dodatkowe z fizyki
 12. Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego
 13. Liga siatkowa dziewcząt 
W zajęciach udział biorą wszyscy chętni uczniowie szkoły.


STATYSTYKA
 
Ilość uczniów i pracowników Zespołu Kształcenia w Łubianie
 
Rok szkolny 2010/2011
 

 
 
 
Przedszkole
 
 Szkoła Podstawowa  Publiczne Gimnazjum  Razem
uczniowie 99 172 90 361
nauczyciele   29
administracja i obsługa   10
 
 
Rok szkolny 2011/2012
 

uczniowie 113 161 99 373
nauczyciele   32
administracja i obsługa   9
 
 
 
Przedszkole
 
 Szkoła Podstawowa  Publiczne Gimnazjum  Razem
 
 
Rok szkolny 2012/2013
 

 
 
 
Przedszkole
 
 SP  PG  Razem
uczniowie 106 174 101 381
nauczyciele   33
administracja i obsługa   9
do druku