Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

Zapisy na zajęcia wyrównywania szans edukacyjnych odbywają się na podstawie zaleceń PPP, natomiast w kołach zainteresowań biorą udział chętni uczniowie.
Wszystkie zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań są prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły nieodpłatnie.
 
Zajęcia dla uczniów potrzebujących pomocy PPP:


Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj realizowanych zajęć (nazwa zajęć)
1. Błaszkowski Marcin Wyrównywanie deficytów ruchowych
2. Gralka Joanna Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
3. Kobierzyńska Joanna Wyrównywanie szans edukacyjnych
4. Liedtke Iwona Terapia pedagogiczna -wyrównyw. szans edukac.
5. Małecka Marzena Zajęcia indywidualne
6. Murglin Beata Rytmika
7. Nakielska Jolanta Zajęcia wyrównawcze z religii
8. Piesik Dorota Terapia logopedyczna
9. Puźniakowska Gabriela Zajęcia komputerowe
10 Szczypior Maria Zajęcia indywidualne
                                                                                                                                                      
Koła zainteresowań:
                                              

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela
Rodzaj realizowanych zajęć (nazwa zajęć)
 
1. Cygert Marek
Kółko polonistyczne
2. Duzowska Anita
Házi Gizela
Kółko kulinarne „Wiem co jem”
3. Kropidłowska Cecylia Kółko języka kaszubskiego
4. Murglin Beata Chór (kółko wokalne)
5. Trapkowska Jarosława Kółko matematyczne
do druku