Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Niedamowie – rok szk. 2012/2013

L.p. Rodzaj zajęć Zasady funkcjonowania Zasady zapisów
1. Zajęcia wyrównawcze  Zajęcia odbywają się w kl. I – III i IV-VI.
Są systematyczne ; 1-2 godziny tygodniowo.
O uczestnictwie poszczególnych uczniów decydują nauczyciele, w porozumieniu z rodzicami. Podstawowym kryterium są niedostateczne umiejętności i wiadomości ucznia z danego przedmiotu.
2. Zespół taneczny „Chochliki” Próby – 2 godz. w tygodniu.
Członkowie- uczniowie kl. I – III
Członkami zespołu mogą być wszyscy uczniowie kl. I – III.
3. SKS Zajęcia odbywają się 2 godz. w tygodniu.
Uczestnicy – wszyscy chętni uczniowie z kl. IV - VI.
 
Uczestnikami zajęć mogą być wszyscy chętni uczniowie klas IV – VI.
4. Kółko języka angielskiego Zajęcia odbywają się 1 godz. tygodniowo. Uczestnicy – chętni uczniowie z kl. III Uczestnikami zajęć mogą być chętni uczniowie kl. III
5. Kółko matematyczne Zajęcia odbywają się 1 godz. w tygodniu.
Uczestnicy – chętni uczniowie kl. VI.
Uczestnikami mogą być wszyscy chętni uczniowie kl. VI.
6. Zajęcia plastyczne Zajęcia odbywają się w wybrane soboty, po trzy godziny.
Uczestnicy – chętni uczniowie kl. IV – VI.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z klas IV – VI.
7. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Zajęcia obywają się cyklicznie, w soboty. Uczestnikami są uczniowie kl. I – III. W zajęciach uczestniczą dzieci, które zostały skierowane na zajęcia przez pielęgniarkę szkolną.


Statystyka - ilość uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niedamowie

Rok szkolny Ilość etatów nauczycieli Ilość dzieci w szkole
2010/2011 7,9 53
2011/2012 7,4 55
2012/2013 7,9 52
do druku