Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

Zajęcia dodatkowe organizowane w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013
 
  1.  Zajęcia sportowe (SKS)- uczniowie klas IV- VI i gimnazjum.
  2. Zespół Folklorystyczny „Kaszubskie Nuty” (uczniowie klas I-VI oraz absolwenci szkoły)- udział w próbach, występy i wyjazdy.
  3. Logopedia- uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III (wg zaleceń PPP).
  4. Rewalidacja indywidualna (wg zaleceń PPP).
  5. Kółko matematyczne (uczniowie klasy IV).
  6. Zajęcia artystyczno- regionalne (uczniowie klas I- VI).
  7. Kółko polonistyczne (uczniowie klas IV-VI).
  8. Kółko językowe (język angielski)- uczniowie klasy II.
  9. Świetlica szkolna- uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-VI.
  10. Przygotowywanie do konkursów przedmiotowych i sportowych (wg potrzeb, zgodnie z harmonogramem konkursów i zawodów).
 
Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Większość z nich prowadzona jest w ramach tzw. „godzin karcianych” (KN).
do druku