Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

ZAJĘCIA DODATKOWE
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 

Lp.

Rodzaj zajęcia

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

1

  Zajęcia wyrównawcze kl. I

  Małgorzata Dobek

2

  Zajęcia wyrównawcze kl. II

  Grażyna Pałkowska

3

  Zajęcia wyrównawcze kl. III

  Lucyna Knopik

4

  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. IV-VI

  Danuta Pilarska

5

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI

  Agnieszka Cyrzan

6

  Terapia pedagogiczna

  Małgorzata Dobek
  Grażyna Pałkowska

7

  Logopedia

  Kamila Nagórska

8

  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

  Alicja Ulatowska

9

  Kółko historyczne

  Hanna Kotłowska

10

  Kółko europejskie

  Hanna Kotłowska

11

  Kółko ekologiczne

  Iwona Litwin

  12

  Kółko języka angielskiego

  Magdalena Meger

13

  Kółko języka niemieckiego

  Aleksandra Tocha

14

  Szkolne kółko sportowe 

  Hanna Niezgoda

15

  Kółko tenisa stołowego

 

 
Zajęcia są dla uczniów bezpłatne.
 
Nabór prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
 
Kwalifikacja dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego, dostarczonego przez rodzica.


LICZBA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH
W LATACH SZKOLNYCH 2010/2011 – 2012/2013
 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013
  Oddziały przedszkolne 16  25  28 
  Szkoła podstawowa 112  95  82 
  Razem 128  120  110 
 
Punkt przedszkolny w Kłobuczynie - rok szkolny 2012/2013 – 20 dzieci
do druku