Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Gmina aplikuje o środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Kościerzyna złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych trzy wnioski na 2020 rok.
 
Przebudowa ulic: Rolniczej, Wiosennej, Jesiennej i Źródlanej w Łubianie
Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo dzieci podróżujących pieszo do miejscowej szkoły. Zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową zapewni komfort podróżowania, ale także wpłynie dodatnio na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi i przy okazji ograniczy nadmierne pylenie. Całkowita długość zaplanowanych do przebudowy ulic w Łubianie to 0,6 km.
  
Remont drogi gminnej nr 187027G na odcinku Kościerska Huta - Nowa Wieś Kościerska
Zadanie przewiduje wiele rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności pieszych. Projekt przewiduje remont istniejącego chodnika oraz budowę nowego na długości zabudowy mieszkaniowej. Ponadto zaplanowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Kościerska Huta wraz z wymianą oświetlenia tego przejścia. Inwestycja zakłada także przebudowę poboczy poza terenem zabudowanym, aby mogli z niego korzystać piesi. Realizacja zadania przewiduje także zarządzanie prędkością poprzez ustawienie dwóch radarów prędkości ze zmienną treścią oraz stopniowanie prędkości na dojazdach do terenów zabudowanych. Nowa nakładka na zniszczoną dzisiaj nawierzchnię drogi gminnej ma wynosić 1,52 km.
 
Budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie
Zadanie polega na rozbudowie istniejącej drogi publicznej 187029G w Kościerskiej Hucie, która jest obecnie nienormatywna pod względem oczekiwanej szerokości jezdni i poboczy. Rozbudowa będzie podzielona na dwa odcinki. Odcinek nr 1 spowoduje poprawę bezpieczeństwa ponieważ jezdnia samochodowa będzie odpowiednio szeroka, a z nowych poboczy będą mogli korzystać piesi. Drugi odcinek to budowa nowej drogi, która prowadzić będzie bezpośrednio przez tereny inwestycyjne do węzła obwodnicy drogi dojazdowej - DD19. Na całym ciągu dróg wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przewidywana długość dwóch odcinków zawartych we wniosku to 1,06 km.
 
Wnioski zostały złożone w wyznaczonym przez Pomorski Urząd Wojewódzki terminie. Teraz oczekujemy na wstępną listę przyznanych dotacji, a później ostateczne zatwierdzenie. Mamy nadzieję, że środki finansowe trafią do Gminy Kościerzyna. O wynikach będziemy Państwa informować.

do druku