Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Powieś tabliczkę z numerem domu!

Przypominamy o obowiązku umieszczania na nieruchomości tabliczek z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna: art. 47b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.).

 

Wobec powyższego apelujemy do wszystkich właścicieli, administratorów, dozorców użytkowników nieruchomości o dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, a także należytym  utrzymaniu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Pamiętajmy, że często od prawidłowego umieszczenia informacji o numerze nieruchomości zależy nasze życie, bowiem z tych informacji korzystają służby Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Gminnej, a także firmy odbierające odpady.

Za niedostosowanie się do tych przepisów grożą mandaty karne.

Jednocześnie w celu sprawnej obsługi nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych przypominamy właścicielom domków letniskowych o obowiązku właściwego oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi, a w przypadku nieruchomości gdzie nie nadano takiego numeru, tabliczką z numerem ewidencyjnym działki. Informacje te winny być tożsame z danymi wskazanymi w złożonych deklaracjach.

 

do druku