Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Wyłożenie planów miejscowych: Skorzewo i Łubiana

Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo oraz dla obrębu geodezyjnego Łubiana w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie ma miejsce w dniach od 07.02.2019 r. do 08.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kościerzyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: ug@koscierzyna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2019 r. w sali posiedzeń urzędu gminy Kościerzyna:
  • o godz. 11.00 - dla Skorzewa
  • o godz. 13.00 - dla Łubiany
do druku