Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2018 w Powiecie Kościerskim

Dwa punkty mieszczą się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Po cztery godziny dyżury będą pełnić radca prawny oraz adwokat.

Trzeci punkt mieścić się przy ul. Świętojańskiej 5 i jest świadczony przez wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu organizację pozarządową, tj. Kaszubski Instytut Rozwoju od poniedziałku do piątku w niżej wskazanych godzinach.


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4,   83-400 Kościerzyna tel 58 686-50-05        
poniedziałek – piątek: godz. 7.30 – 15.30.

2. Ul. Świętojańska 5 w Kościerzynie (były budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) tel./fax. +48 58 680 87 63,  tel. kom. 516-310-978
poniedziałki : godz. 8.00 – 12.00,
wtorki: godz. 13.00 – 17.00, 
środy: godz. 10.00 – 14.00,
czwartki: godz. 10.00 – 14.00
piątki : godz. 10.00 – 14.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady

 
Dla kogo?

 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
 
Co obejmuje?

 
Pomoc prawna polega na:

 
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o ob
 • owiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 
 
do druku