Dziś jest:
wersja tekstowa

PniewyGmina Pniewy - Wielkopolska

Pierwsze kontakty pomiędzy naszymi gminami nawiązane zostały jesienią 2014 roku, podczas dożynek w Zajączkowie, na które udał się Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty" z Nowego Klincza oraz delegacja złożona z wójta i radnych.

W marcu 2015 r. przyszedł czas na rewizytę. Przyjechali do nas Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matuszak wraz ze współpracownikami. Mieli okazję poznać Gminę Kościerzyna. Goście spotkali się również z Przewodniczącym
Rady Gminy Kościerzyna i przewodniczącymi komisji stałych oraz wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego współpracownikami. Rozmawiano przede wszystkim o współpracy, której kolejnym krokiem powinna być wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży.

Efektem spotkania było też podpisanie w dniu 13 marca 2015 r. w Skorzewie listu intencyjnego, w którym zadeklarowano wolę nawiązania partnerskich kontaktów.


13 czerwca 2015 r. podpisano "Umowę o partnerskiej współpracy" pomiędzy Gminą Pniewy i Gminą Kościerzyna. W obecności Przewodniczących rad gmin swoje podpisy pod umową złożyli Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny oraz Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski  i w ten sposób zadeklarowali wolę współpracy i partnerstwa.

Współpraca pomiędzy naszymi gminami dotyczy następujących obszarów:

  1. oświaty, wychowania i edukacji
  2. kultury, rekreacji, sportu i turystyki
  3. wymiany młodzieży
  4. współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich
  5. promowania kultury regionalnej
  6. zadań o charakterze ogólnospołecznym
  7. wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin - przy możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron.
Gmina Pniewy położona jest w województwie wielkopolskim. Więcej informacji o Gminie Pniewy można znaleźć na stronie internetowej: www.pniewy.wlkp.pl