Dziś jest:
wersja tekstowa

Pracownicy i kompetencje

1.       SEKRETARIAT (pok. Nr 3) Iwona Mańska

·         zapewnienie prawidłowej obsługi petentów,

·         nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg przez ZK,

·         prowadzenie sekretariatu i spraw administracyjnych.

2.       DROGOWNICTWO (pok. Nr 4) Marek Labuda, Piotr Jankowski

·          bieżące utrzymywanie dróg,

·          prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,

·          prowadzenie zagadnień związanych z usuwaniem i nasadzeniami drzew w pasie drogowym,

·          kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,

·          wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego

·          uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie umieszczenia urządzeń w pasach dróg,

·          prowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych,

·          oświetlenie dróg,

·          wydawanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

3.       ROZLICZENIA POBORU WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW(pok. Nr 5) Wiesław Knopik

·          wystawianie faktur za zużycie wody i i odbiór ścieków,

·          wystawianie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków.

4.       MAGAZYN (pok. Nr 8) Sylwia Przytarska

·          prowadzenie ewidencji materiałów i magazynu.

·          ewidencja i prowadzenie dokumentacji, cmentarza Komunalnego w Wąglikowicach   miejsc Pamięci Narodowej

·          prowadzenie gospodarki czynszowej budynków gminnych

5.       ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, GOSPODARKA ODPADAMI, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW             (pok. Nr 10) Mariusz Szyc

·          Kierowanie pracą składowiska odpadów w Gostomiu,

·          przygotowanie i przeprowadzanie przetargów publicznych,

·          nadzór pracy oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu i Wdzydzach Kiszewskich

6.       WODOCIĄGI I KANALIZACJA (pok. Nr 10) Zdzisław Pobłocki

·          kontrola i nadzór ujęć wody

·          wykonawstwo przyłączy wody

·          wykonawstwo przyłączy kanalizacyjnych

·          montaż dodatkowego wodomierza

·          zgłoszenie zerwania plomby na wodomierzu,

·          zgłoszenie o niesprawności działania wodomierza,

·          zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,

·          nadzór techniczny nad budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

·          odbiory techniczne wykonanych robót wodociągowych i kanalizacyjnych,

·          odbiory dodatkowych podliczników wody,

-        wydawanie warunków technicznych dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej.

do druku