Dziś jest:
wersja tekstowa

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna 
83-400 Kościerzyna 
ul. Strzelecka 9, 
budynek C, pokój nr 1, 2, 9, 10, 11
tel. 58 686-22-31 lub 686-41-67
e-mail: zogk@koscierzyna.pl

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wójtowi Gminy Kościerzyna, wykonującą na rzecz szkół i gimnazjów zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół i gimnazjów w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty
Dyrektorem Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna jest Barbara Jankowska
Bezpośrednim przełożonym jest Wójt Gminy Kościerzyna

Godziny przyjęć interesantów:
· poniedziałek      - 7.30 – 15.30
· wtorek                 - 7.30 – 15.30
· środa                  - 7.30 – 17.00
· czwartek             - 7.30 – 15.30
· piątek                 - 7.30 – 14.00

Terminy załatwiania spraw:
Sprawy pilne -  do 7 dni
Sprawy bieżące - do 14 dni

Tryb odwoławczy:
W odniesieniu do pracowników ZOGK – Dyrektor Zakładu Oświaty,
W odniesieniu do Dyrektora ZOGK – Wójt Gminy Kościerzyna.

Dodatkowe informacje:
Zakład Oświaty działa na podstawie Uchwały Nr VIII/63/99 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna” oraz Statutu Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna nadanego przez Zarząd Gminy Kościerzyna.

Pracownicy Zakładu Oświaty
DYREKTOR – Barbara Jankowska
Zastępca Dyrektora – mgr Tomasz Paluszyński
Główna Księgowa – mgr Hanna Toczek
Główny specjalista ds. płac i kadr Maria Pałubicka
Referent ds. płac i kadr– Magdalena Klunder 
Główny specjalista ds. księgowości – Danuta Szczepańska
Kierowca – zaopatrzeniowiec  – Ryszard Kowalczyk
Kierowca – Jerzy Śliwicki

do druku