Dziś jest:
wersja tekstowa

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
83-400 Kościerzyna 
ul. Strzelecka 9, 
budynek C, pokój nr 3, 8
tel. 58 686-59-80 lub 58686-59-83
e-mail: zskit@koscierzyna.pl

Dyrektorem  Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki jest mgr Grzegorz Daszkowski
Bezpośrednim przełożonym jest Wójt Gminy Kościerzyna

Godziny przyjęć interesantów:
· poniedziałek     - 7.30 – 15.30
· wtorek                - 7.30 – 15.30
· środa                  - 7.30 – 17.00
· czwartek             - 7.30 – 15.30
· piątek                 - 7.30 – 14.00

Tryb odwoławczy:
W odniesieniu do pracowników ZSKiT – Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki
W odniesieniu do Dyrektora ZSKiT – Wójt Gminy Kościerzyna.

Dodatkowe informacje:
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki działa na podstawie Uchwały Nr VIII/65/99/ Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30.11. 99 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Turystycznych Gminy Kościerzyna”. Oraz z późniejszymi zmianami Uchwała Nr I/181/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26.01.2009r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Usług Turystycznych Gminy Kościerzyna i zmiany statutu Zakład Usług Turystycznych Gminy Kościerzyna.
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wójtowi Gminy Kościerzyna, wykonującą zadania zmierzające do rozwoju sportu, kultury i turystyki na terenie Gminy oraz promocja Gminy Kościerzyna.

Pracownicy Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki
DYREKTOR – Grzegorz Daszkowski
Główna Księgowa – Katarzyna Stencel
Specjalista ds. rozwoju społeczno-kulturalnego – Mariola Lamkiewicz-Czechowska
Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego – Mariola Przytarska
Kierownik Hal Sportowych – Marcin Helta

do druku