Dziś jest:
wersja tekstowa

Plany miejscowe w trakcie opracowania

Aktualne ogłoszenia dotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: MPZP - ogłoszenia - kliknij
 
do druku