Dziś jest:
wersja tekstowa

Wójt Gminy

Wójt Gminy Kościerzyna:
Grzegorz Piechowski  Kontakt:
Urząd Gminy Kościerzyna
Ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 59 80
kom. 601 057 204
fax: 58 686 59 83
e-mail: g.piechowski@koscierzyna.pl
 
Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów:
- we wtorki w godz. 7.30-10.00
- w poniedziałki w godz. 15.30-16.00.

Interesanci zainteresowani spotkaniem z Wójtem proszeni są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie terminu i tematu rozmowy w sekretariacie. 
Wójt Gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów również w innych poza wyznaczonymi terminach, po wcześniejszym umówieniu spotkania.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza petenci mogą zostać przyjęci przez innego upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna.

 
do druku