Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2017-nawałnice

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Kościerzyna w roku 2017”

W roku 2017 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które uszkodzone zostały w wyniku nawałnicy, która miejsce miała w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017r.
 

W dniu 01.12.2017 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11//284/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „usuwanie oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Kościerzyna w roku 2017”.
Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/255/17 z dnia 30.03.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr X/332/17 z dnia 27.10.2017 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w związku z nawałnicą z dnia 11.08.2017r.
Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachów budynków położonych na terenie gminy Kościerzyna. Dofinansowanie dotyczyło usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych podczas tegorocznej nawałnicy, która miała miejsce w nocy z dnia 11 na 12.08.2017r.

Całkowity koszt zadania wyniósł  9594,02 zł i dotyczył obiektów, których właściciele zgłosili chęć skorzystania z dofinansowania.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 9594,02 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :
  1. Udostępnionych przez NFOŚiGW – do kwoty 9594,02 zł
W ramach zadania :
  • zdjęto i odebrano łącznie 16,55 ton odpadów azbestowych z 7 nieruchomości, stanowiących zabudowę zagrodową, letniskową oraz mieszkalną, w tym:
- budynki gospodarcze – 3
- budynki mieszkalne – 3
- budynki letniskowe - 1
 
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów kwalifikowanych.
Efektywność kosztowa wyniosła :
  • 579,70 zł/Mg w przypadku wykonania prac demontażowych wraz z odbiorem oraz odbioru płyt azbestowych.
 
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ze środków udostępnionych w ramach tego Programu na zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych po dniu 10 sierpnia 2017r. klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW, natomiast środki finansowe pochodzą w całości z NFOŚiGW.
  1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie dotyczyło nieruchomości, na których wystąpiły straty w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017r. na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
  2. koszty kwalifikowane zadania obejmują kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :
    1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu.
do druku