Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2017

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2017

W roku 2017 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 

W dniu 18.08.2017 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) umowę nr WFOŚ/D/III-11/144/2017/AZBEST-2017 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2017”.

Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/255/17 z dnia 30.03.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/256/17 z 30.03.2017 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachu budynku położonego na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 31 marca 2017 roku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 26 059,02 zł.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 24 128,73 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :

 1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                            – do kwoty 7 238,62 zł
 2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku        – do kwoty 10 857,92 zł.
W ramach zadania:
 • zdjęto i odebrano 37,52 ton odpadów azbestowych z 10 nieruchomości.
 • odebrano 24,1 ton odpadów azbestowych z 11 nieruchomości.
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała wartość stanowi koszt właściciela nieruchomości.
Efektywność kosztowa wyniosła:

 • 444,44 zł/Mg w przypadku wykonania prac demontażowych wraz z odbiorem płyt azbestowych
 • 309,26 zł/Mg w przypadku wyłącznie odbioru płyt azbestowych.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „System wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część I – usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW .
Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być :
  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne z programem usuwania azbestu,
 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :
 3. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż , zbieranie , transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.
 4. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: zbieranie , transport i unieszkodliwianie odpadu.
do druku