Dziś jest:
wersja tekstowa

Jakie są zagrożenia dla ludzi ze strony niskiej emisji?

Czym grozi niska emisja dla ludzi?         
 • nawracające bóle głowy;
 • podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych,
 • uciążliwe alergie oraz zmiany skórne,
 • zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego prowadzące do przedwczesnej śmierci,
 • pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia,
 • uszkodzenie organizmu,
 • bezpłodność – zaburzenia hormonalne, problem z płodnością i utrzymaniem ciąży,
 • choroby układu nerwowego,
 • mutacje DNA,
 • uszkodzenia szpiku kostnego.
 • niszczenie skóry,
 • zmęczenie,
 • bezsenność.
 

Powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów oraz skraca ich długość życia.
Skażenie powietrza powoduje:
 • pogorszenie stanu zdrowotnego roślinności,
 • zakwaszenie gleby,
 • skażenie metalami ciężkimi gleb, wód i roślinności,
 • zmniejszenie widoczności, co wpływa na bezpieczeństwo komunikacyjne,
 • wzrost zachmurzenia,
 • mniejszy dopływ promieniowania słonecznego,
 • lokalne lub regionalne zmiany klimatyczne,
 • osłabienie i zwiększona chorowalność zwierząt,
 • korozja metali oraz zwiększone zużycie maszyn i urządzeń,
 • niszczenie papieru, odzieży.
do druku