Dziś jest:
wersja tekstowa

Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji

 • stosowanie nowoczesnych kotłów do jak najskuteczniejszego spalania węgla;
 • spalanie węgla wyłącznie dobrej jakości z niską zawartością szkodliwych związków;
 • nie spalania w piecach wszelkiego rodzaju odpadów;
 • zmiana systemu ogrzewania z tradycyjnego na inne źródła takie jak :  gaz, olej, biomasa (np. pelet), pompy ciepła geotermalne;
 • stosowanie instalacji wspomagających ogrzewanie w budynkach takich jak : pompy ciepła powietrzne, ogrzewanie solarne,
 • stosowania instalacji produkujących energię elektryczną: fotowoltaika, wiatraki, elektrownie wodne;
 • rozwoju sieci dróg rowerowych jako transportu bezemisyjnego;
 • poprawa jakości dróg;
 • rozbudowa systemów komunikacyjnych;
 • reagowanie na niewłaściwą gospodarkę odpadami w sąsiedztwie - jako zasada odpowiedzialności społecznej;
 • wymiana pojazdów na nowocześniejsze o wyższej normie emisji spalin;
 • termomodernizacja budynków;
 • budowanie budynków pasywnych
 • odpowiednie kształtowanie zieleni poprzez utrzymanie i tworzenie zadrzewień;
 • maksymalne wykorzystanie biogazu.
 
           
do druku