Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Wykaz kąpielisk

 

WYKAZ KĄPIELISK ROK 2019: ewidencja-kapielisk-2019.pdf
 
WYKAZ KĄPIELISK ROK 2018: ewidencja-kapielisk-2018.pdf

WYKAZ KĄPIELISK ROK 2017

 

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:
Powiat: kościerski                                                                Województwo: pomorskie
Lp. Informacje dotyczące kąpielisk Kąpieliska
1 2 3 4
1 Kod kąpieliska 2206PKAP0017 2261WKAP0001
2 Nazwa kąpieliska Garczyn Kąpielisko PCM Garczyn
3 Adres lub lokalizacja kąpieliska Centrum szkoleniowo-wypoczynkowe w Garczynie, 83-407 Łubiana PCM Garczyn, obr. Rybaki 83-400 Kościerzyna, skrytka pocztowa 50
4 Rok 2017 2017
4a Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk Uchwała Rady Gminy Kościerzyna Uchwała Rady Gminy Kościerzyna
Data Numer 30.03.2017 III/258/17 30.03.2017 III/258/17
Sezon kąpielowy: Dzień/miesiąc– dzień/miesiąc 23-06-2017 - 31-08-2017 24-06-2017 - 31-08-2017
Dużą liczbę kąpiących się określono na osób 400 300
4b Organizator: PSS Społem Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
  Nazwa albo imię i nazwisko Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
  Adres Ul. Rynek 1, 83-400 Kościerzyna Garczyn, Skrytka pocztowa 50, 83-400 Kościerzyna
             
 
 
II Karta kąpieliska
 1. Informacje podstawowe - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn
 1.  
 
Lp.  
Informacje podstawowe
 
1 2 3
1 Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Garczyn
2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko LW 20481
3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami Długość linii brzegowej: 50 mb, współ. Geogr. 54°07'41 60” N; 17°53'52 70E,
4 Przewidywana maksymalna liczna osób korzystających dziennie z kąpieli 400
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska 23-06-2017 - 31-08-2017
6 Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie
Adres Ul. Rynek 15, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adresy poczty elektronicznej) 58 686 27 15, 58 686 36 54
7 Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko Nazwa Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kościerzynie
Adres Ul. Wodna 15, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) 58 686 33 64, psse.koscierzyna@pis.gov.pl
http://pssekoscierzyna.pis.gov.pl/
8 Infrastruktura w obszarze kąpieliska Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych) Brak danych o liczbie
Liczba natrysków Brak danych o liczbie
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli Ogrodzenie plaży kąpieliska, pomosty, organizowane nauki pływania, kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia Brak danych
Wpływ infrastruktury na jakość wody BRAK
9 Gospodarka odpadami przy kąpielisku Płynnymi Kanalizacja, Umowy, rachunki na odbiór ścieków
stałymi Kosze, pojemniki, SITA, umowa, rachunki na odbiór odpadów
10 Pozwolenie wodnoprawne (data wydania
i ważności, nazwa organu wydającego)
decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.4.2011  z dnia 11-04-2011,
11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) Grudzień 2014, 08.12.2015, 12.12.2016
12 Aktualizacja informacji podstawowych Data  
data  
 
 1. Informacje podstawowe - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1
 
Lp.  
 
 
Informacje podstawowe
kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego
 
1 2 3
1 Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Garczyn
2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko LW 20481
3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami Długość linii brzegowej: 31 mb
Współ. Geogr. 54°04'140” N; 18°24020 E
4 Przewidywana maksymalna liczna osób korzystających dziennie z kąpieli 300 osób
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska 24-06-2017 - 31-08-2017
6 Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
Adres Garczyn, Skrytka pocztowa 50, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adresy poczty elektronicznej) Tel./fax 58 686 40 98, e-mail: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl
7 Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko Nazwa Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Adres 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) tel. (+48) 58-344-73-00   e-mail: poczta@wsse.gda.pl, wsse.gdansk@pis.gov.pl
 
8 Infrastruktura w obszarze kąpieliska Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych) Brak danych o ilości
Liczba natrysków Brak danych o ilości
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli Na pomoście znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych, schodołaz do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wydzielone brodziki, ogrodzenie plaży kąpieliska
Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia Brak danych
Wpływ infrastruktury na jakość wody BRAK
9 Gospodarka odpadami przy kąpielisku Płynnymi Własna oczyszczalnia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Decyzja Starosty Kościerskiego z dnia 18.09.2014
stałymi Kosze na śmieci Związek Gmin Wierzyca rachunki na odbiór odpadów
10 Pozwolenie wodnoprawne (data wydania
i ważności, nazwa organu wydającego)
decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.29.2011  z dnia 1-12-2011,
11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) 10.11.2014, 30.11.2015, 21.11.2016
12 Aktualizacja informacji podstawowych Data  
data  
 
 
 1. Jakość wody w kąpielisku - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn
 
Lp. Informacje o jakości wody (dostarczone przez stację sanitarno - epidemiologiczną Rok
 
 
2012
 
 
2013
 
 
2014
 
 
2015
 
 
2016
1 2 3 4 5 6 7
1 Ocena jakości wody przed sezonem          
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny          
Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych          
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe          
Obecność innych organizmów (sinice, makrolagi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania 28.07-08.08     08.08-14.08.  
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania          
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej          
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli (data czas trwania, przyczyna) 28.07-08.08 zakwit sinic     8.08.-14.08 zakwit sinic  
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)          
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)          
Inne istotne zalecenia i uwagi          
4 klasyfikacja Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)          
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku     Dosko-nała dobra Doskona-ła
 
 1. Jakość wody w kąpielisku - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1
 1.  
Lp. Informacje o jakości wody (dostarczone przez stację sanitarno - epidemiologiczną Rok
 
 
2012
 
 
2013
 
 
2014
 
 
2015
 
 
2016
1 2 4 5 6 7 8
1 Ocena jakości wody przed sezonem          
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny          
Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych          
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe          
Obecność innych organizmów (sinice, makrolagi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania          
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania          
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej          
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli (data czas trwania, przyczyna)          
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)          
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)          
Inne istotne zalecenia i uwagi          
4 klasyfikacja Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczna uwzględnionych próbek)          
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku     Przydatna do kąpieli   doskonała


ROK 2016

I Wykaz kąpielisk
 

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:
Powiat: kościerski                                                                Województwo: pomorskie
Lp. Informacje dotyczące kąpielisk Kąpieliska
1 2 3 4
1 Kod kąpieliska 2206PKAP0017 2261WKAP0001
2 Nazwa kąpieliska Garczyn Kąpielisko PCM Garczyn
3 Adres lub lokalizacja kąpieliska Centrum szkoleniowo-wypoczynkowe w Garczynie, 83-407 Łubiana PCM Garczyn, obr. Rybaki 83-400 Kościerzyna, skrytka pocztowa 50
4 Rok 2016 2016
4a Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk Uchwała Rady Gminy Kościerzyna Uchwała Rady Gminy Kościerzyna
Data Numer 31.03.2016 III/139/16 31,03.2016 III/139/16
Sezon kąpielowy: Dzień/miesiąc– dzień/miesiąc 22-06-2016 - 31-08-2016 25-06-2016 - 28-08-2016
4b Organizator: PSS Społem Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
  Nazwa albo imię i nazwisko Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
  Adres Ul. Rynek 1, 83-400 Kościerzyna Garczyn, Skrytka pocztowa 50, 83-400 Kościerzyna
             
 
 
II Karta kąpieliska

 1. Informacje podstawowe - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn,
A.
Lp.  
Informacje podstawowe
 
1 2 3
1 Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Garczyn
2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko LW 20481
3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami Długość linii brzegowej: 50 mb, współ. Geogr. 54°07'41” N; 17°53'52 E,
4 Przewidywana maksymalna liczna osób korzystających dziennie z kąpieli 400
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska 22-06-2016 - 31-08-2016
6 Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie
Adres Ul. Rynek 1, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adresy poczty elektronicznej)  
7 Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko Nazwa Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kościerzynei
Adres Ul. Wodna 15, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) 58 686 33 64, psse.koscierzyna@pis.gov.pl
http://pssekoscierzyna.pis.gov.pl/
8 Infrastruktura w obszarze kąpieliska Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)  
Liczba natrysków  
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli  
Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia  
Wpływ infrastruktury na jakość wody BRAK
9 Gospodarka odpadami przy kąpielisku Płynnymi Kanalizacja, Umowy, rachunki na odbiór ścieków
stałymi Kosze, pojemniki, SITA, rachunki na odbiór odpadów
10 Pozwolenie wodnoprawne (data wydania
i ważności, nazwa organu wydającego)
decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.4.2011  z dnia 11-04-2011,
11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) Grudzień 2014, 08.12.2015
12 Aktualizacja informacji podstawowych Data  
data  
 
2. Informacje podstawowe - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1 
Lp.  
 
 
Informacje podstawowe
kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego
 
1 2 3
1 Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko Jezioro Garczyn
2 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko LW 20481
3 Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami Długość linii brzegowej: 31 mb
Współ. Geogr. 54°07'41” N; 17°54'40 E
4 Przewidywana maksymalna liczna osób korzystających dziennie z kąpieli 300 osób
5 Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska 25-06-2016 - 28-08-2016
6 Organizator kąpieliska Nazwa albo imię i nazwisko Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
Adres Garczyn, Skrytka pocztowa 50, 83-400 Kościerzyna
Dane kontaktowe (telefony, adresy poczty elektronicznej)  
7 Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko Nazwa Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Adres 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) tel. (+48) 58-344-73-00   e-mail: poczta@wsse.gda.pl, wsse.gdansk@pis.gov.pl
 
8 Infrastruktura w obszarze kąpieliska Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)  
Liczba natrysków  
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli  
Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia  
Wpływ infrastruktury na jakość wody BRAK
9 Gospodarka odpadami przy kąpielisku Płynnymi Oczyszczalnia ścieków Decyzja Starosty Kościerskiego z dnia 18.09.2014
stałymi Kosze, Związek Gmin Wierzyca rachunki na odbiór odpadów
10 Pozwolenie wodnoprawne (data wydania
i ważności, nazwa organu wydającego)
decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.29.2011  z dnia 1-12-2011,
11 Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) 10.11.2014, 30.10.2015, 30.11.2016
12 Aktualizacja informacji podstawowych Data  
data  
 
 

 1. Jakość wody w kąpielisku - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn,
 
Lp. Informacje o jakości wody (dostarczone przez stację sanitarno - epidemiologiczną Rok
 
 
2011
 
 
2012
 
 
2013
 
 
2014
 
 
2015
 
 
2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ocena jakości wody przed sezonem            
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny            
Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych            
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe            
Obecność innych organizmów (sinice, makrolagi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania   28.07-08.08     SINICE 08.08-14.08.  
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania            
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej            
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli (data czas trwania, przyczyna)            
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)            
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)            
Inne istotne zalecenia i uwagi            
4 klasyfikacja Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)            
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku         dobra  
 
 1. Jakość wody w kąpielisku - kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1
 1.  
Lp. Informacje o jakości wody (dostarczone przez stację sanitarno - epidemiologiczną Rok
 
 
2011
 
 
2012
 
 
2013
 
 
2014
 
 
2015
 
 
2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ocena jakości wody przed sezonem            
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny            
Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych            
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe            
Obecność innych organizmów (sinice, makrolagi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania            
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania            
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej            
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli (data czas trwania, przyczyna)            
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)            
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)            
Inne istotne zalecenia i uwagi            
4 klasyfikacja Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczna uwzględnionych próbek)            
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku            
 

ROK 2015

 1. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn,
  1. współrzędne geograficzne :54°07'41” N; 17°53'52 E
  2. długość linii brzegowej : 50 mb
  3. przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska : 400 osób
  4. termin otwarcia : 22-06-2015 - 31-08-2015
  5. opis kąpieliska : kąpielisko urządzone przy plaży piaszczystej, ograniczone dwoma pomostami bocznymi oraz jednym środkowym posadowionym na palach betonowych, w odległości około 50 m znajdują się urządzenia sanitarne, natryski wyposażone w zimną i ciepłą wodę. Kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  6. Kod kąpieliska : 2206PKAP0017
  7. numid : PL6320604222000069
  8. numer jednostki terytorialnej : 220604_2.0015
  9. lokalizacja : Jezioro Garczyn
  10. pozwolenie wodnoprawne – decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.4.2011  z dnia 11-04-2011,
  11. status kąpieliska w poprzednim sezonie : czynne
  12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził sezonową ocenę jakości wody i stwierdził przydatność kąpieliska w całym sezonie 2014 roku
 
 1. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1
  1. współrzędne geograficzne :54°07'41” N; 17°54'40 E
  2. długość linii brzegowej : 31 mb
  3. przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska : 300 osób
  4. termin otwarcia : 01-07-2015 - 15-08-2015
  5. opis kąpieliska : kąpielisko o wymiarach 24 x 37 mb, otoczony pomostami pływającymi, dojście schodami, plaża oraz budynek socjalny wyposażony w szatnię damską i męską oraz ogólnodostępną toaletę z natryskiem, pomieszczenie dla ratowników, toaleta i natrysk dla personelu, na pomoście zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, na wyposażeniu ratowników jest schodołaz do przewozu osób na wózkach, kąpielisko posiada wydzielone strefy tj. brodzik, dla nie umiejących pływać i dla umiejących pływać.
  6. Kod kąpieliska : 2261WKAP0001
  7. numid : PL6320604222000093
  8. numer jednostki terytorialnej : 220604_2.0024
  9. lokalizacja : Jezioro Garczyn
  10. pozwolenie wodnoprawne – decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚ.6341.29.2011  z dnia 1-12-2011,
  11. status kąpieliska w poprzednim sezonie : czynne
  12. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził sezonową ocenę jakości wody i stwierdził przydatność kąpieliska w całym sezonie 2014 roku.
do druku