Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Lista organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz

Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju i promocji Ziemi Wdzydzkiej, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno - kulturowych.

 

Kontakt:

Wdzydze Kiszewskie 32
83-406 Wąglikowice
tel. (58) 686 13 16
fax. (58) 686 13 33
e-mail: spwprezes@op.pl

www.wdzydze.eu


Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata"
Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2003 r. Obejmuje obszar powiatu kościerskiego i ościenne powiaty - Serce Kaszub. Gospodarze kwater agroturystycznych zapraszają na wypoczynek całoroczny w otoczeniu lasów i jezior w gospodarstwach rolnych, pokojach gościnnych, domkach i mieszkaniach wakacyjnych.

Kontakt:

Kaliska Kościerskie 34 A
83-400 Kościerzyna

tel.: (58) 686 71 56
tel. kom.: 661 620 777
e-mail: nakaszuby@gmail.com

www.na-kaszuby.pl

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie

 

Celem Zrzeszenia jest:

1. rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego Pomorza;

2. kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu;

3. rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej;

4. kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej całego Pomorza;

5. szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich;

6. dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

Kontakt:

www.kaszubi.pl

 

Wdzydzkie Towarzystwo ŻeglarskieCele stowarzyszenia:

1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku, poprzez rekreacyjne uprawianie turystyki wodnej na rzecz ogółu społeczeństwa.
2.Rozwój niekomercyjnego żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego.
3.Podnoszenie poziomu wiedzy niezbędnej dla bezpiecznego uprawiania żeglarstwa, turystyki i rekreacji wodnej.
4.Reprezentacja interesów członków wobec władzy samorządowej, państwowej i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.
5.Poprawa warunków bezpieczeństwa rekreacji oraz imprez żeglarskich.
6.Poprawa warunków ekologicznych środowiska.
7.Współudział w inicjowaniu i organizacja imprez żeglarskich, rekreacyjno-turystycznych i kulturalnych na rzecz wszystkich użytkowników akwenu Jezior Wdzydzkich
8.Pomoc w organizacji i realizacji żeglarskich, turystycznych i kulturalnych zamierzeń członków.
9.Wspieranie powszechnego dostępu i wymiany informacji dotyczących szeroko rozumianego żeglarstwa.
10.Wspieranie, inspirowanie i prowadzenie działań konsumenckich wobec firm działających na rynku żeglarskim.
11. Tworzenie infrastruktury technicznej związanej z uprawianiem sportów wodnych i rekreacji na rzecz wszystkich użytkowników akwenu Jezior Wdzydzkich.
12.Przeprowadzanie testów konsumenckich produktów związanych z żeglarstwem i turystyką kwalifikowaną.
13.Podejmowanie starań o uczestnictwo w ważnych postępowaniach wodno prawnych i opiniowanie wszelkich inwestycji mających wpływ na środowisko naturalne Jezior Wdzydzkich.
14.Prowadzenie działań promocyjnych regionu prowadzonej działalności.
15.Współpraca z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym.
16.Realizacja projektów związanych z działalnością stowarzyszenia.

Kontakt:

Wdzydze Kiszewskie 31
83-406 Wąglikowice

www.wdzydze.com

Lokalna Grupa Działania STOLEM

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym głównie na celu:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

2) aktywizowanie ludności wiejskiej;

3) realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Stowarzyszenie.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gmin: Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma, Dziemiany, Karsin

Kontakt:
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
tel/fax. (58) 6800570

e-mail: biuro@lgdstolem.pl  

www.lgdstolem.pl


 

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana JańskiegoFundacja została zarejestrowana 14 listopada 1989 roku jako jedna z pierwszych fundacji niezależnych. Pełni rolę służebną wobec Wspólnoty Burego Misia. Celem fundacji jest tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej, służącej do udzielania schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji dla ludzi upośledzonych umysłowo i fizycznie.

Kontakt:

Nowy Klincz
83-400 Kościerzyna
tel. 509702003
e-mail: fundacja@buremisie.org.pl

www.buremisie.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna

Misja: Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kościerzyna i jej mieszkańców.

Prowadzone działania:
Aktywizacja dzieci, młodzieży, dorosłych. Organizacja konkursów i wycieczek. Pomoc osobom niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los.

Kontakt:

Ul. Szkolna 1

83-407 Łubiana

e-mail: tnadolny1@wp.plGdańska Fundacja Dobroczynności

 

Inicjatorami powstania Gdańskiej Fundacji Dobroczynności byli: prof. Stefan Angielski, prof. Irena Kaszewska, abp Tadeusz Gocłowski oraz p. Janusz Gałęziak.

Gdańska Fundacja Dobroczynności z siedzibą w Gdańsku działa od 1992 r.

Głównym zadaniem Organizacji jest prowadzenie:

1.Domu Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach koło Kościerzyny w którym opiekujemy się grupą 35 osób w podeszłym wieku;
2.Środowiskowego Domu Samopomocy "Jesteśmy dla Ciebie" w Kościerzynie, w którym opiekujemy się grupą 25 osób z upośledzeniem intelektualnym i ruchowym;
3.Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Stawiska" w Stawiskach w którym m.in. organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.

Kontakt:

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy STAWISKA
Stawiska k. Kościerzyny

83-431 poczta Stary Bukowiec
tel. (0-58) 686 25 96 tel./fax (0-58)686 41 72
e-mail: stawiska@gdanskafundacja.pl

www.stawiska.gdanskafundacja.plPolski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Wielkim Klinczu


 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego.
 

Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą około miliona emerytów, rencistów i inwalidów.

Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii  emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną,  organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

Koło PZERI w Wielkim Klinczu zrzesza 110 członków. Prowadzi aktywną działalność rekreacyjną, turystyczną i kulturalną.

Więcej informacji: Reportaż w Gazecie Kościerskiej, informacje o Spartakiadzie Seniorów

Kontakt:
Elżbieta Brzezińska,
ul. Słoneczna 4, 83-423 Wielki Klincz,
tel. (58) 686-14-28 i 692-182-037Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne


 

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne powstało w 1995 r. jako Klub Czyste Sudomie i Okolice. Jego celem jest ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz dbałość o zdrowie człowieka. Działalność stowarzyszenia jego członkowie rozwijają w kierunku edukacji ekologicznej, organizując wymiany młodzieży, międzynarodowe obozy, seminaria, konferencje oraz warsztaty naukowe. Działania zmierzają w kierunku promocji ekologicznego stylu życia, a w szczególności ekologicznego żywienia, mieszkania oraz budowania.

Kontakt:

 

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne
OW Szarlota 11
83-400 Kościerzyna
tel. 0502 729 603
fax (58) 686 77 55
e-mail: sudomie@sudomie.eu
www.sudomie.eu
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze

Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze skupia w swoich szeregach modelarzy, paralotniarzy, szybowników, skoczków, pilotów oraz sympatyków lotnictwa. Siedziba KTL znajduje się na Lądowisku Korne położonym niedaleko przedwojennej Szkoły Szybowcowej LOPP w Gostomiu. Główny cel działania KTL to wspieranie rozwoju lotnictwa na Kaszubach, a zwłaszcza na lądowisku w Kornem oraz współpracaz innymi organizacjami i sympatykami lotnictwa.

 

Kontakt:

Adres do korespondencji:

ul. Chmieleńska 14
83-300 Kartuzy
tel./fax: 58 681 05 27

 

Adres siedziby:

 

Korne 172
83-407 Łubiana
tel. 58 680 44 53

 

Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn”

Celem Klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe PCM oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla wychowanków PCM w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie wychowankom PCM różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Kontakt:

Garczyn 1
83-400 Kościerzyna
tel.: 504252105


e-mail: grzegorz.formela@gmail.com


Fundacja Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości
 
Fundacja Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje działania z zakresu promocji przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych oraz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym startupów. Fundacja realizuje swoją działalność w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie.  Działalność inkubatora związana jest z najmem wyposażonych pomieszczeń biurowych dla innowacyjnych firm funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata po preferencyjnych stawkach, organizacja szkoleń, warsztatów oraz projektów aktywizujących lokalną społeczność.

Kontakt:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 3
83-400 Kościerzyna
tel: 58 333 90 15 
e- -mail: biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl

www.inkubatorkoscierzyna.com.pl
do druku