Dziś jest:
wersja tekstowa

Konsultacje ws. świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu

Wójt Gminy Kościerzyna
informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców

świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Miasta
Kościerzyna od dnia 9 kwietnia 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2015 r.
 
Przedmiotem  konsultacji  jest   planowane  świadczenie  usługi  bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą trzech hotspotów zainstalowanych wewnątrz 3 budynków Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie,

Usługa dostępu do Internetu będzie świadczona w technologii radiowej IEEEE.801.11b/g, prędkość wysyłania i odbierania danych nie większa niż 512 kbit/s, po każdych 45 minutach zalogowania nastąpi zerwanie połączenia.
Działanie 3 hotspotów ma zapewnić dostęp do sieci Internet tylko petentom znajdującym się w budynkach A, B, C Urzędu Gminy Kościerzyna.

Szczegółowy opis świadczenia usługi jest w „Koncepcji świadczenia przez Gminę Kościerzyna bezpłatnego dostępu do sieci Internet za pomocą hotspotów na terenie Urzędu Gminy Kościerzyna”.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Kościerzyna odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny.

Wszelkie uwagi, opinie i zapytania należy zgłaszać w formie pisemnej:
  • pocztą elektroniczną na adres ug@koscierzyna.pl
  • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kościerzyna
do druku