Dziś jest:
wersja tekstowa

Konsultacje ws. zmiany rodzaju miejscowości

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości: Czarlina-Osada, Wawrzynowo, Kula-Młyn
 
  1. Konsultacje prowadzone są poprzez badanie ankietowe skierowane do mieszkańców miejscowości: Czarlina-Osada, Wawrzynowo, Kula-Młyn w Gminie Kościerzyna .
  2. Konsultacje prowadzone są przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kościerzyna.
  3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie wpisani do stałego rejestru wyborców mieszkańcy w/w miejscowości, posiadający prawa wyborcze, według stanu na dzień 21 sierpnia 2014 roku.
  4. Termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 7 września 2014 roku.
  5. Informacje na temat przeprowadzenia konsultacji umieszczone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Kościerzyna.
  6. Opinie, uwagi i propozycje w przedmiocie konsultacji zgłaszać można do sekretariatu Urzędu Gminy Kościerzyna, w formie pisemnej, w terminie od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 7 września 2014 r.
  7. Wójt Gminy Kościerzyna przedstawi informacje na temat wyników konsultacji, w tym zgłoszonych opinii, uwag i propozycji podczas sesji Rady Gminy na najbliższym posiedzeniu po terminie zakończenia konsultacji, tj. po dniu 7 września 2014 r.

zarządzenie wójta ws. konsultacji.pdf

uchwała Rady Gminy Kościerzyna ws. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościerzyna

protokół z konsultacji
 

do druku